Human Recource(s) Management

Een gezond bedrijf heeft gelukkige medewerkers

Hoe beoordeel je het functioneren van je medewerkers? Hoe stimuleer je iemands talentontwikkeling? Hoe speel je in op de steeds veranderende behoeften van het personeel en de organisatie? Hoe zorg je voor een veilige cultuurverandering? En welk nut hebben feedback en feedforward tijdens de beoordelingscyclus van medewerkers? Het zijn maar een paar van de vele vragen waar het HRM mee te maken krijgt. Ook hier geldt: meten is weten. Veel informatie moet alleen nog op de juiste manier opgehaald worden. Performance Support helpt bij het opzetten van een veilige en ondersteunende cultuur. Een cultuur waarin ruimte is voor een echt gesprek en die continu inzicht geeft in de medewerkers- en klanttevredenheid. Altijd met aandacht voor het proces en de mens.

Case

Arbodienstverlener en duurzame inzetbaarheidsspecialist

Bekijk case