Onderwijs & Training

24/7 Academy

Het lesaanbod aanpassen aan de voorkennis, het leertempo en de gewenste didactische stijl van elke student staat garant voor betere leerresultaten. Performance Support past voor de 24/7 Academy de technieken van de Practice & Evidence based -theorie toe om nog beter op alle huidige ontwikkelingen en de steeds veranderende leerwensen in te kunnen spelen. Onder meer intervisie, coaching, 24/7 feedback of feed forward op de leerprestaties, online- en offlinefaciliteiten en een dynamische community geven elke student precies de ondersteuning of de informatie die hij of zij nodig heeft op het moment dat dat gewenst is. Door een leerervaring zo persoonlijk te maken en de leermomenten in het dagelijks handelen te integreren, beklijft het geleerde beter en worden betere resultaten geboekt.

Case

Transport

Bekijk case