Zorg

Voor een grote zorgorganisatie in Noord Holland is voor de complete afdeling Mens & Arbeid afdeling een digitaal hulpmiddel in concept ontwikkeld op basis van een maatwerk PS Teams platform met ondersteuning van onze bots om de processen en contacten die hiermee samenhangen vanuit de businesspartner(s) richting lijn (management en ), medewerk(st)ers en MT optimaal te laten verlopen. Teammanagers worden zo ondersteund in hun verantwoordelijkheid goed te zorgen voor het welzijn van hun teams en daarin werkende professionals, management is zo verzekerd van een 24/7 monitoring op de kwaliteit van handelen en eventuele ondersteuningsvragen die daar uit voortkomen voor mens, teams en/of organisatie. Sturing op (toekomstig) beleid en strategie worden “gevoed” door onze data collectors die signalen vanuit de organisatie, haar klanten, leveranciers en andere samenwerkende partners verzamelen en panklaar aanleveren.

Case

Onderwijs en training

Bekijk case