Branches

It simply isn’t acceptable to throw learners over the classroom and/or eLearning wall into the workflow and then hope that what we did during the online or class event will magically transfer to successful job performance. It doesn’t. We know full-well that learning doesn’t stick unless you put in place provisions that support performance in the workflow.

-Alfred Remmits-

Case

Onderwijs en Training

Het lesaanbod aanpassen aan de voorkennis, het leertempo en de gewenste didactische stijl van elke student staat garant voor betere leerresultaten. Performance Support past voor de 24/7 Academy de technieken van de Practice Based Evidence-theorie toe om nog beter op alle huidige ontwikkelingen en de steeds veranderende leerwensen in te kunnen spelen.

Bekijk case

Case

Transport & Logistiek

De klant moet weer centraal komen te staan in de Transportbranche…… De toenemende digitalisering en de kostbare stroom aan data kunnen onder meer daartoe ingezet worden. Performance Support helpt bij die vertaalslag. Veel vernieuwingen zijn nu gericht op verduurzaming, maar om echt succes te boeken moeten alle verschillende zakelijke en menselijke elementen uit de branche samengebracht worden.

Bekijk case

Case

Mobiliteit

Performancesupport heeft als een digitale intermediair voor 30 brancheorganisaties in Nederland een blauwdruk ontwikkeld voor effectieve samenwerking. We koppelen en behartigen uiteenlopende belangen door het inrichten van een nieuw communicatie platform waar interne- en externe organisaties organisch kunnen (en ook moeten) samenwerken met leden en derden.

Bekijk case

Case

Retail

Zonder klanten geen bedrijf

Het ideale product en een perfecte service alleen zijn niet voldoende voor goede bedrijfsresultaten. Weten wat de klant wil en weten wat je medewerkers nodig hebben, is minstens zo belangrijk. Performance Support verzamelt de data, heel erg veel data, die precies duidelijk maken waar de optimale balans tussen het belang van de klant, het belang van het personeel en het belang van de organisatie ligt.
Bekijk case

Case

Human Resource(s) Management

Een gezond bedrijf heeft gelukkige medewerkers

Hoe beoordeel je het functioneren van je medewerkers? Hoe stimuleer je iemands talentontwikkeling? Hoe speel je in op de steeds veranderende behoeften van het personeel en de organisatie? Hoe zorg je voor een veilige cultuur (-verandering)? En welk nut hebben feedback en feedforward tijdens de beoordelingscyclus van medewerkers? Het zijn maar een paar van de vele vragen waar het hedendaagse HRM werkveld mee te maken krijgt. Onze Bot Tessa is het verlengstuk van een doordacht PS HRM systeem wat de overbekende twee keer per jaar te houden “verplichte gesprekken cycles” overbodig maakt. Ook benieuwd naar de PS filosofie voor een nieuw ecosysteem binnen organisaties op het gebied van functioneren en beoordelen….?
Bekijk case

Case

Arbodienstverlener en duurzame inzetbaarheidsspecialist

Voor dit vooruitstrevende advies bureau die zich toelegt op gezonde organisaties, is het custom Performancesuppport Teams platform en “eigen bots” naar hun klanten ter ondersteuning van adequaat verzuim & re-integratie en duurzaam personeelsbeleid een logische vervolg stap in het ontdekken van nieuwe manieren in denken, doen en daarop volgende keuzes maken die productiviteit, gezondheid en innovatie kracht belangrijk doen toenemen. Graag denken we mee in het ontwikkelen van een optimale digitale faciliteit waarbij veiligheid en privacy gewaarborgd zijn.

Bekijk case

Case

Brandveiligheid consultancy

Dit jonge, ambitieuze en gespecialiseerde advies bureau in een nichemarkt werkt met heel veel verschillende expertisegebieden samen in projectmatige omgevingen. Van kleine consultancy opdrachten tot en met opleveringen van hele woonwijken, participatie in grote projecten als adviseur en operationeel uitvoerende, dit vergt een heleboel communicatie en een snel beschikbaar digitaal platform waar alle benodigde “tools” aanwezig zijn om haar bepalende werk te kunnen uitvoeren. PS heeft de vraag gekregen met een all in oplossing te komen voor de interne- en externe organisatie en de ontwikkeling van een maatwerk Bot binnen Microsoft Teams om optimale samenwerking te reguleren en de data die hieruit voortkomt te benutten.

Bekijk case

Case

Internationaal advies & ingenieurs bureau

Door de veelheid aan verschillende locaties in binnen en buitenland was effectieve communicatie en afstemming best complex geworden. Daarom heeft PS niet alleen intern structuur aangebracht op basis van Microsoft office 365 en Teams maar is ook speciaal voor deze opdrachtgever een in- / externe “hub” ontwikkeld die door bots gemanaged wordt om de gigantische stroom aan data en communicatie in goede banen te leiden en deze ook bruikbaar terug te rapporteren aan individu, team of organisatie.

Bekijk case

Case

Zorg

Voor een grote zorgorganisatie in Noord Holland is voor het complete management een digitaal hulpmiddel in concept ontwikkeld op basis van een maatwerk PS Teams platform met ondersteuning van onze bots. De processen en contacten die hiermee samenhangen vanuit de business partners richting lijn (management en), MT, gebruik door medewerk(st)ers in hun eigen omgeving  en de nodige inzet/ expertise van externe derden (preferred partners en suppliers) verlopen zo optimaal en leveren stuurgegevens op die direct bruikbaar zijn voor een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Bekijk case

Wilt u meer

Performance?

Ook PS impact creëren binnen uw organisatie? Neem contact ons en maak een afspraak voor een kop koffie!

Neem contact met ons op